MENSE RECHTEN

Duidelijk

Datum: Haarlem, 15-11-2022

Auteur: Martijn Mense

Een hoop juridische problemen kunnen voorkomen worden door duidelijke afspraken te maken en die afspraken vervolgens duidelijk vast te leggen. Gaat het dan toch mis, dan verdient het aanbeveling meteen en duidelijk uiteen te zetten wat de rechter hier aan…

Rekenende rechters

Datum: Haarlem, 02-08-2022

Auteur: Martijn Mense

In een op 24 december 2021 gewezen arrest (zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1974) heeft de Hoge Raad een aantal knopen doorgehakt op het punt van corona-korting bij verhuur van 290-bedrijfsruimte. Onder 290-bedrijfsruimte wordt - kort gezegd - alle huisvesting van ondernemingen verstaan…

Verlenging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, geen goed idee

Datum: Haarlem, 15-03-2022

Auteur: Martijn Mense

In tandem met de aanpassing van het ontslagrecht is ook de regeling rond verhuur van woonruimte gewijzigd. Was in het verleden alleen met kunst- en vliegwerk de verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd overeen te komen - dus met de…

The law’s delay

Datum: Haarlem, 30-12-2021

Auteur: Martijn Mense

De derde akte van Shakespeares Hamlet begint met de bekende monoloog van de hoofdpersoon waarin hij de moeilijkheden van het leven overdenkt. Als enkele van die moeilijkheden worden the law’s delay en the insolence of office genoemd. Uit ‘Hamlet’ blijkt…

Half werk en dubbel werk

Datum: Haarlem, 30-11-2021

Auteur: Martijn Mense

In de deurwaarderij hadden wij enige tijd de gewoonte een spreuk van de dag te introduceren. Goed voor het moreel. Eén van die spreuken was: Er is maar één ding erger dan half werk en dat is dubbel werk.

Die wijsheid…