MENSE RECHTEN

Lelijke politiek

Datum: Haarlem, 23-12-2020

Auteur: Martijn Mense

Stel je kent iemand die voortdurend het ene zegt en het andere doet. Zou je die partij als betrouwbaar beschouwen? Zou je naar hem blijven luisteren?

Vreemd genoeg ondervindt de rijksoverheid hier nooit echt last van. Zo kan een onderzoek van een parlementaire ondervragingscommissie tot de conclusie komen dat overheidsbreed burgers "ongekend onrecht" is aangedaan (zie https://nos.nl/artikel/2361021-commissie-ongekend-onrecht-in-toeslagenaffaire-beginselen-rechtsstaat-geschonden.html), maar is er tegelijkertijd blind vertrouwen in diezelfde overheid als deze allerlei  (tegenstrijdige en onlogische) beperkende maatregelen afkondigt, gericht op de bestrijding van een ziekte waarvan de overlevingskans rond of boven de 99% ligt.

Een voorbeeld dichter bij huis betreft het griffierecht. Hoewel de rijksoverheid voortdurend belijdt de toegang tot het recht te willen verzekeren, kruipt de procedeerbelasting in 2021 weer omhoog. Een bedrijf met bijvoorbeeld een vordering van € 501,00 mag in 2021
€ 507,00 aan griffierecht gaan betalen om zijn zaak beoordeeld te krijgen door een overheidsrechter (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62581.html). Gelukkig kan dat bedrijf deze last, indien de rechter het bedrijf volledig gelijk geeft, doorschuiven naar de schuldenaar die zo nog verder in een uitzichtloze schuldensituatie raakt (in de categorie: overheidsrechtspraak als schuldverdubbelaar). De lezer zal het geraden hebben: het tegengaan van uitzichtloze schuldensituaties is een beleidsdoelstelling en – ongetwijfeld – een voortdurende bron van zorg voor de regering.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem