MENSE RECHTEN

Prison for profit

Datum: Haarlem, 15-03-2021

Auteur: Martijn Mense

In mijn praktijk heb ik niet zo veel met het gevangeniswezen te maken. Gebeurt dat wel dan opent dat doorgaans weer hele nieuwe perspectieven.

Communicatie met een gedetineerde cliënt is niet eenvoudig. In een niet al te ver verleden, kon een advocaat een terugbelverzoek neer leggen bij de instelling waar de cliënt vast zat. Dat kan niet meer.

In de meest recente zaak waar ik dit aan de hand had, was de cliënt aangehouden in een door hem gehuurde woning. De verhuurder wilde gegeven deze gang van zaken een eind maken aan de huur. De huurder had daar op zich geen bezwaar tegen en tekende dan ook het beëindigingsvoorstel dat de verhuurder aan de piketadvocaat van de huurder had gegeven. Het probleem was dat de huurder dat niet aan de verhuurder kon laten weten omdat hij in beperkingen zat en het papier kwijt was geraakt door de piketadvocaat. Gegeven de daarop volgende radiostilte was de verhuurder maar tot een kort geding overgegaan dat inmiddels tot een vonnis had geleid.

Er liepen dus een aantal termijnen en dat maakt snelle communicatie wel zo makkelijk. ‘Makkelijk’ is iets waar de overheid geen boodschap aan heeft, dat wil zeggen makkelijk voor de burger. Het terugbelsysteem, wat op zich werkte, is vervangen door de My Telio app. Wil een advocaat een gedetineerde cliënt te spreken krijgen dan zal ‘het Telio rekeningnummer van uw relatie’ ingevoerd moeten worden. Maar hoe kom je er achter wat dat rekeningnummer is? Dat moet je aan je cliënt vragen, waarmee je geen contact krijgt omdat je het Telio rekeningnummer van je cliënt niet weet (en of de cliënt het zelf wel weet, is ook maar de vraag).

Los van dit soort bekende Kafka malligheden moet er natuurlijk wel wat verdiend worden voor deze excellente dienstverlening. Het verdienmodel is vrij primitief: ‘De kosten voor 0900-1122000 en 0900-0124 bedragen € 0,15 per minuut.

Daarnaast kunnen er ronde bedragen aan tegoed aan de gedetineerde overgemaakt worden (https://www2.mytelio.nl/Topup/AnonymousTopup). Niet verbruikt tegoed wordt (uiteraard) niet gerestitueerd ('Eenmaal gekochte dan wel betaalde tegoeden kunnen niet meer geretourneerd dan wel teruggevorderd worden. Wel kunt u via myTelio uw openstaande tegoed aan een ander telefoonnummer koppelen zodat dit niet verloren gaat. Bij het opzeggen van uw account zullen de tegoeden vervallen en heeft u geen recht op restitutie van het saldo.' Gebruiksvoorwaarden Telio Nederland B.V. – Juni 2018 onder 7.). My Telio houdt er ook aparte ideeën op na waar dat de regeling van een overeenkomst op afstand betreft ('Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden verklaart u afstand te doen van uw herroepingsrecht voor wat betreft de aankoop van tegoed.' Gebruiksvoorwaarden Telio Nederland B.V. – Juni 2018 onder 5., vergelijk dat met de regeling van artikel 6:230i lid 1 BW).

De bedoelingen van deze, overigens in Duitsland gevestigd partij (Telio Communications GmbH), zijn gelukkig goed:

Iedereen heeft behoefte aan contact en informatie. Zeker in justitiële inrichtingen. Telio ontwikkelt, installeert en beheert communicatie- en mediasystemen voor penitentiaire inrichtingen en tbs-klinieken. Zo levert Telio een belangrijke bijdrage aan rust en veiligheid binnen instellingen en het resocialisatieproces.

Maar natuurlijk.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem