MENSE RECHTEN

Replicitis

Datum: Haarlem, 14-06-2021

Auteur: Martijn Mense

De rechtspraak heeft een probleem met lange processtukken (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Per-1-april-limiet-aan-lengte-processtukken-bij-de-civiele-afdelingen-gerechtshoven.aspx). Dit zou de afhandeling van zaken onnodig vertragen. De advocatuur heeft daar problemen mee en om de overbelasting van de rechtspraak nog maar eens te verergeren een kort geding aangespannen tegen het verbod op lange processtukken (https://www.advocatenblad.nl/2021/05/26/op-11-juni-duidelijkheid-over-lengte-processtukken/). Dit leidde - waarschijnlijk (alleen) voor de aanleggers geheel onverwacht - voorlopig tot niets (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5927).

Merkwaardig is dat er een trend in kantonzaken aan het ontstaan is waarbij zaken vrijwel altijd voor repliek en dupliek gaan waarna geen eindvonnis maar alsnog een comparitie (wat je nu mondelinge behandeling moet noemen) wordt gelast. Je zou zeggen dat je daarmee onnodig processtukken aan het dossier aan het toevoegen bent (en hoe lang die zijn, maakt dan weinig uit). Gemiste kans. Te meer nu uit de vonnissen waarbij de comparities gelast worden, blijkt dat de processtukken niet zijn gelezen en de gebruikelijke schik-of-ik-schiet comparitie op het program staat.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem