MENSE RECHTEN

Verzekerd van ellende - deel 5

Datum: Haarlem, 20-01-2020

Auteur: Martijn Mense

In een aantal blogs (zie onder meer http://menserechten.nl/nieuwsartikel/advocaat-martijn-mense/virtual-reality-incasso.html) kwam de zaak van zorgverzekeraar X. tegen K. aan de orde. In de categorie the third time is the charm verzocht X. nogmaals om betaling van een aantal zorgkostennota's. Na het gebruikelijke gedoe over de privacy van K. ontving ik op enig moment de betreffende nota's, uiteraard weer zonder uitleg waarom de privacy van K. er niet meer toe deed. Het ging om verstrekking van medicijnen. K. had de medicijnen die in rekening waren gebracht door de apotheek niet meegenomen omdat hij ze veel te duur vond. Iets vergelijkbaars had zich voorgedaan in de zaak die beschreven is in het blog http://menserechten.nl/nieuwsartikel/advocaat-martijn-mense/nog-steeds-verzekerd-van-ellende.html. Op de vraag of de apotheek bewijs van daadwerkelijke afgifte kon verstrekken, besloot X. de nota's maar in te trekken. Indien de apotheek ook de nota's crediteert die aan X. zijn verstuurd, is dat voor wat betreft de besteding van verzekeringspremie een vooruitgang.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem